top of page

La Comissió de Caramelles i l’Ajuntament convoquen un concurs per fer el guió del vídeo promocional de la festa surienca

Febrer 2017

​​​

La Comissió de Caramelles, juntament amb l'Ajuntament de Súria, ha convocat el concurs #PromocionemLesCaramelles per a l'elaboració del guió del vídeo promocional d'aquesta propera edició de la festa surienca, que se celebrarà el Dissabte i Diumenge de Pasqua, 15 i 16 d'abril. Les propostes es podran presentar fins al proper 13 de febrer a les 14.00 h.

L'objectiu del concurs és donar a conèixer les Caramelles de Súria arreu de Catalunya, de manera fresca i actualitzada. Hi haurà un únic premi de 300 euros per tal de portar a terme l'esmentat vídeo promocional, la durada del qual haurà d'estar compresa entre 1,30 i 2,30 minuts.

Els participants hauran de tenir més de 16 anys, residir a la comarca del Bages, no formar part del jurat i garantir que són els titulars de les estratègies de promoció plantejades.

Cada participant hi podrà presentar un màxim de dues propostes en format paper (a dins d'un sobre tancat) o digital (en un CD o un llapis de memòria). Juntament amb la proposta, caldrà afegir-hi un sobre tancat, a dins del qual hi haurà de constar el nom i cognom del participant, el seu DNI, l'adreça postal, el telèfon i el correu electrònic.

Les propostes i el sobre amb la identificació dels participants hauran de ser presentats a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, en el següent horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

El jurat del concurs estarà format per la Comissió de Caramelles, que podrà declarar desert el premi. L'acte de lliurament tindrà lloc en el transcurs de l'acte d'obertura de les Caramelles, que se celebrarà el Dissabte de Pasqua al migdia.

 

bottom of page